Våren är på väg! Nu är vi igång igen och övar c-mollmässan av W J Mozart!

Välkommen till Järna Cantiones!

JÄRNA CANTIONES är en fyrstämmig blandad kör i Ytterjärna under ledning av Göran Sjölin, som också leder Gloriakören i Bromma. Tillsammans har körerna sjungit Requiem av Wolfgang Amadeus Mozart och Ein deutsches Requiem av Johannes Brahms.

Senast har vi sjungit Ein deutsches Requiem av Johannes Brahms igen söndagen den 5 november kl 19 2107 i Kulturhuset i Ytterjärna.

Nu övar vi c-mollmässan av Mozart som ska framföras söndagen den 15 april i Kulturhuset i Ytterjärna.

Vi sjunger verken utan noter för ökad närvaro och känsla!

Anm. Namnet Järna Cantiones emanerar från Piæ Cantiones (fromma sånger), läs mer på: WIKIPEDIA

Kör och orkester nov 2016

Järna Körförening – bli kör- eller stödmedlem!

JÄRNA KÖRFÖRENING bildades i november 2014 som en fristående kör i Järna. Målsättningen sattes högt: "Föreningens huvudsyfte är att som blandad fyrstämmig kör, vara en sammanslutning av enskilda medlemmar, ung som gammal och med konstnärlig intention genom återkommande övning sträva mot publika framföranden på hög nivå.
Tillsammans ska vi verka för öppenhet, sammanhållning och delad sångglädje."

Att sjunga i Järna Cantiones förutsätter medlemskap i Järna Körförening, och kostar f n 100 kr per år. Medlemsavgift som betalas i november-december gäller även nästkommande år.

Därtill kommer köravgift som är 800 kr per termin, eller 175 kr per månad, januari till maj och augusti till december. Köravgiften ska täcka ersättning till körledare, pianist, övning med röstpedagog, hyra för övningslokal mm.

Genom att bli stödmedlem i Järna Körförening stöder du direkt det lokala kulturlivet! Du får också medlemsinformation och kallelse till årsmöte. Anmäl dig idag genom att klicka på knappen till höger. Stödmedlemskap kostar 100 kr per år.

 

En ledare med sin kör

Göran Sjölin, körledare och dirigent Foto: Miriam Klyvare

Göran Sjölin har ett förflutet som musiklärare vid Örjanskolan i Ytterjärna, och WLH (waldorflärar-högskolan) i Bromma.

Genom sin musikaliska känsla och entusiasmerande sätt lockar han många deltagare i körerna. Järna Cantiones har drygt 60 deltagare!

Du är välkommen att prova på att sjunga i kören under några gånger innan du bestämmer dig. Vi övar i Örjanskolans musiksal på måndagar kl 18-20.30.

Alla är välkomna utan inträdesprov. Män som vågar ta ton - basar och tenorer -  välkomnas särskilt! Kanske känner Du någon som skulle vilja delta? Tipsa dem om oss!

Varmt välkommen att sjunga med!

Hela världen sjunger!

En värld av toner Piæ Cantiones - originalet

Sociala medier

Besök oss på Facebook genom att klicka på ikonen

============================

Senaste framförande 5 nov 2017: