Välkommen till Järna Cantiones & Nosotros!

Låt sången klinga!

JÄRNA CANTIONES & NOSOTROS är en fyrstämmig blandad kör i Ytterjärna under ledning av Jacob Mølgaard Laustsen. Vi övar tillsammans med kören Nosotros.

Anm. Namnet Järna Cantiones emanerar från Piæ Cantiones (fromma sånger), läs mer på: WIKIPEDIA

Nosotros fick namnet sedan kören sjungit Missa Criolla av Ariel Ramirez.

Järna Körförening – bli kör- eller stödmedlem!

JÄRNA KÖRFÖRENING bildades i november 2014 som en fristående kör i Järna. Målsättningen sattes högt: "Föreningens huvudsyfte är att som blandad fyrstämmig kör, vara en sammanslutning av enskilda medlemmar, ung som gammal och med konstnärlig intention genom återkommande övning sträva mot publika framföranden på hög nivå.
Tillsammans ska vi verka för öppenhet, sammanhållning och delad sångglädje."

Att sjunga i Järna Cantiones & Nosotros förutsätter medlemskap i Järna Körförening, och kostar f n 100 kr per år. Medlemsavgift för ny medlem som betalas i november-december gäller även nästkommande år.

Därtill kommer köravgift som f.n. är 1.000 kr per termin, eller 250 kr per månad, januari till maj och augusti till november. Köravgiften ska bland annat täcka ersättning till körledare, pianist, hyra för övningslokal mm.

Genom att bli stödmedlem i Järna Körförening stöder du direkt det lokala kulturlivet! Du får också medlemsinformation och kallelse till årsmöte. Anmäl dig idag genom att klicka på knappen till höger. Stödmedlemskap kostar 100 kr per år.

Se vad kören har framfört hittills HÄR!

Ta del av välkomstbrev till nya medlemmar HÄR!

Vi har en ny körledare!

Vi har en ny körledare!

Vår nya körledare heter Jacob Mølgaard Laustsen och vi övar för närvarande i Arken på Solberga by på tisdagar kl 18.30-20.30.

Hela världen sjunger!

En värld av toner Piæ Cantiones - originalet

Sociala medier

Besök oss på Facebook genom att klicka på ikonen

============================

Senaste framförande 15 september: Beethovens nionde symfoni

Senaste framförande 15 sep 2019