Järna Cantiones och Nosotros går samman!

Vi har beslutat att Järna Cantiones och Nosotros ska bli en kör under Järna Körförening. Det innebär att medlemmar i Nosotros går in i Järna Körförening och Nosotros avvecklas. Det blir ett nytt namn på kören.

2020-09-10 17:03