Kören har börjat repetera igen!

Kören har börjat repetera igen!!
Vi är just nu i en återuppbyggningsfas, där huvudvikten ligger vid att bygga en kör där medvetenheten om sångteknik, om samklang, om att lyssna samt om textlig och musikalisk frasering är i fokus samtidigt som vi också utforskar lite alternativa körklangsövningar som utmanar balansen mellan individen och gemenskapen i körklangen.
Men framför allt handlar det om att ha roligt och göra det som vi alla tycker så mycket om - att sjunga tillsammans!
Och nu blir det en del julmusik, både nytt och mera traditionellt...
Välkommen att vara med!!

Jakob, körledare

2021-11-10 12:46