Här hittar du färsk information!

På den här sidan kan du läsa om vad som är på gång i kören, vad vi övar för tillfället, och vilken konsert vi övar inför. Besök oss ofta!

Aktuellt övningsschema

Klicka HÄR! Körschema oktober 2020

Länk till deltagande via Zoom samt övningsfiler hittar du HÄR!

 • Kören har börjat repetera igen!

  Kören har börjat repetera igen!!
  Vi är just nu i en återuppbyggningsfas, där huvudvikten ligger vid att bygga en kör där medvetenheten om sångteknik, om samklang, om att lyssna samt om textlig och musikalisk frasering är i fokus samtidigt som vi också utforskar lite alternativa körklangsövningar som utmanar balansen mellan individen och gemenskapen i körklangen.
  Men framför allt handlar det om att ha roligt och göra det som vi alla tycker så mycket om - att sjunga tillsammans!
  Och nu blir det en del julmusik, både nytt och mera traditionellt...
  Välkommen att vara med!!

  Jakob, körledare