Här hittar du färsk information!

På den här sidan kan du läsa om vad som är på gång i kören, vad vi övar för tillfället, och vilken konsert vi övar inför. Besök oss ofta!

 

Järna Cantiones enkät

Göran ber att du skickar dina tankar om vad du vill med ditt sjungande i kören, vad du absolut inte kan tänka dig att sjunga, hur du ställer dig till separata stämövningar vs helkör, samt vad du tyckte om att ta upp Mozarts Requiem igen.

Enkäten genomförs anonymt. Mejl om detta har gått ut, men du kan också be att få länken till enkäten igen genom att skicka ett mejl till Ingrun eller Bo (se Kontakta oss).

 

Aktuellt övningsschema

Brev och övningsschema våren 2018